สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ RML มูลค่าสูงสุด 92.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ RML มูลค่าสูงสุด 92.40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
RML 1 70,000,000 92,400 1.32
BBL-F
2 350,027 74,355 212.43
A 1 10,130,000 60,780 6
KBANK 1 300,000 55,500 185
ADVANC 2 321,600 54,974 170.94
KCE 2 1,363,700 38,842 28.48
KBS
2 5,109,000 21,969 4.3
MINT 1 650,000 16,250 25
BJC 3 176,400 10,431 59.13
PTTGC 2 112,900 8,555 75.78
CENTEL 1 200,600 8,387 41.81
CPALL-F 1 63,100 4,424 70.11
GLOW 1 40,000 3,574 89.35
CK 1 137,200 3,403 24.8
TOP 1 44,100 3,010 68.25
SPRC
1 278,100 3,000 10.79
S5028P1901A 3 3,500,000 2,235 0.64
THREL
1 190,000 1,302 6.85
LH
1 98,800 973 9.85
BEAUTY 1 103,100 809 7.85
MAX 5 29,000,000 594 0.02
SST
1 123,600 535 4.33
S5013C1903A 1 1,000,000 506 0.51
NYT-F 1 40,400 204 5.05
BTS-W4 3 40,900 22 0.54
KBANK-F 1 88 16 185
LH-F 1 95 1 9.85
TRUE-F 1 32 0 5.75