WP รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

WP รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Most Sustainable LPG Supplying Company-2018” ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและพลังงาน  จาก International Finance  ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ เจาะลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินทั่วโลกให้แก่ผู้บริหารชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ

โดย WP ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่โดดเด่นด้วยระบบบริการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความผู้เชี่ยวชาญ มีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้ว้างใจจากลูกค้าทุกภาคธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย โดยบริษัทฯมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจร

คำค้น