บิ๊กล็อต RAM โผล่ 1.33 พันลบ. ต่ำกว่าราคากระดาน จับตาผถห.ใหญ่ตัดขายเฉียด 5 แสนหุ้น

บิ๊กล็อต RAM โผล่ 1.33 พันลบ. ต่ำกว่าราคากระดาน จับตาผถห.ใหญ่ตัดขายเฉียด 5 แสนหุ้น

ผู้สื่อข่าวรายว่า วันนี้ (8 ก.พ.) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) ภาคเช้าของหุ้นบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM จำนวน 27 รายการ ปริมาณ 474,202 หุ้น มูลค่ารวม 1.33 พันล้านบาท ราคาเฉลี่ย 2,800 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดานซื้อขาย โดยราคาหุ้น RAM ปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 3,022 บาท สูงสุดที่ 3,024 บาท ต่ำสุดที่ 3,022 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 1.33 พันล้านบาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ RAM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 4,588,424 38.24
2. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 1,265,299 10.54
3. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด 862,300 7.19
4. นายพิชญ สมบูรณสิน 303,302 2.53
5. นายศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 239,472 2.00
6. นายธฤต ชื่นอิ่ม 216,302 1.80
7. น.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ 210,686 1.76
8. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 204,600 1.71
9. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ 188,077 1.57
10. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 165,350 1.38
11. น.ส.วิฑูรย์ บุญสุขเจริญ 160,900 1.34
12. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 141,000 1.18
13. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย 127,499 1.06
14. บริษัท สินแพทย์ จำกัด 126,700 1.06
15. นายฐิติ ชนะภัย 117,500 0.98
16. นางอัญชนา ศิริวงศ์ 114,202 0.95
17. นางผ่องศรี แสงสุคนธ์ 107,100 0.89
18. นายเลอเกียรติ อังสิริกุล 105,000 0.88
19. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 101,900 0.85
20. น.ส.ดาราพราว ชนะภัย 100,000 0.83
21. น.ส.ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ 100,000 0.83
22. นายสันติ ศิริวงศ์ 100,000 0.83
23. น.ส.กรรณิการ์ โชติบุตร 80,535 0.67
24. น.ส.ศศทร โชติบุตร 80,510 0.67
25. นายธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข 80,000 0.67
26. นายเรวัต นิพัทธโกศลสุข 80,000 0.67
27. น.ส.ชุติมา อังอติชาติ 69,900 0.58
28. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 63,300 0.53

ที่มา ตลท. ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/11/2561

ขณะที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคระกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 บริษัท กรุงเทพดุสิตรเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคาม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทขายเงินลงทุในหุ้นสามัญบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 4,588,424 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38.24% ของจำนวนหุ้นที่ออและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ RAM ในราคาหุ้น 2,800 บาท คิดเป็นเงิน 12,847.59 ล้านบาท 

ทั้งนี้ในวันที่ 11 ม.ค.2562 BDMS ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อแต่ละรายคนละฉบับ และคาดว่าการทำรายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม BDMS ล้างพอร์ต RAM จ่อบุ๊กรายได้ขายหุ้น 1.28 หมื่นล้านไตรมาสแรก!

คำค้น