BAY พื้นฐานแข็งแกร่งขึ้น

ในปี 2562 ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY คาดว่าการเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพสินทรัพย์ยังดูแข็งแกร่ง

คุณค่าบริษัท

ในปี 2562 ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY คาดว่าการเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพสินทรัพย์ยังดูแข็งแกร่ง

หลังจากที่บริษัทได้มีการตั้งเป้าสินเชื่อสุทธิปี 2562 เติบโต 6-8% หนุนโดยการขยายตัวในทุกกลุ่มเป็นไปตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแบบวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับการลงทุนในภาคเอกชนที่ดีขึ้น  และมีปัจจัยในเชิงบวกจากการเลือกตั้ง

โดยธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่ขยายตัว 5-6% หลัก ๆ หนุนโดยสินเชื่อบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทข้ามชาติ สินเชื่อ SME เติบโต 3-5% และสินเชื่อรายย่อย 8-10%

นอกจากนี้ ธนาคารคาดอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่ 3.4-3.6% ซึ่งอ่อนตัวลงจากปีก่อนที่ 3.81% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่ที่เติบโตมากขึ้น ด้านคุณภาพสินทรัพย์คาดยังดู Healthy เช่นกัน โดย BAY ประมาณการอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) จะคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 2.5% และคาดอัตราส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อเฉลี่ย (Credit cost) ที่ 140-150bps เป็นผลจากนโยบายควบคุมสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ผู้บริหารยืนยันว่าระดับอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ที่ 160.8% (ณ สิ้นปี 2561) ค่อนข้างเพียงพอแล้วสำหรับ IFRS 9 ทำให้แรงกดดันในการตั้งสำรองปีนี้ลดลง

ทั้งนี้ด้านรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยปี 2562 คาดเติบโตในอัตราชะลอตัวลงที่ 3-5% เทียบกับปี 2561 ที่ 7% กดดันโดย Market conduct และประเด็นด้านกฎเกณฑ์ เช่น เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกัน รวมถึงเกณฑ์การทวงถามหนี้ในกลุ่มสินเชื่อ Consumer อย่างไรก็ตามมองว่าระดับการเติบโตดังกล่าวถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม หนุนโดยผลกระทบการยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกรรมดิจิทัลที่ไม่มากนัก และการร่วมมือกับ MUFG ทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตด้านรายได้อื่น ๆ เช่น ธุรกิจการค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

ถึงอย่างไรทางนักวิเคราะห์คงสมมติฐานการเติบโตสินเชื่อสุทธิปี 2562 ที่ 8% ขณะเดียวกันปรับ NIM ลง 5bps เป็นราว 3.7% แต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย BAY เนื่องจากคาดว่าสินเชื่อรายย่อยที่แข็งแกร่งต่อเนื่องและสินเชื่อ SME ที่ฟื้นตัวจะช่วยหนุนอัตราผลตอบแทน

ขณะที่มองว่าแรงกดดันในการเร่งเพิ่มฐานเงินฝากยังไม่มากนักด้วยสภาพคล่องที่เพียงพอ นอกเหนือจากนั้นแล้ว ปรับลดการเติบโตรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเล็กน้อยเป็น 5% จาก 6% อย่างไรก็ตาม จาก Coverage ratio ของธนาคารที่ค่อนข้างสูง ทำให้ปรับ Credit cost ลง 5bps เป็น 150bps โดยรวมแล้ว พร้อมกับประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 ใกล้เคียงเดิมที่ 2.67 หมื่นล้านบาท

พร้อมทั้ง ฝ่ายวิเคราะห์ บล.เอเชีย เวลท์ แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 45 บาท คำนวณจากประมาณการ P/BV ที่ 1.25 เท่า พื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อที่เติบโตดีต่อเนื่องและการจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้หุ้น BAY ดูน่าสนใจ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT 5,655,332,146 หุ้น 76.88%
  2. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด 166,536,980 หุ้น 2.26%
  3. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 166,478,940 หุ้น 2.26%
  4. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด 166,414,640 หุ้น 2.26%
  5. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด 166,151,114 หุ้น 2.26%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ
  2. นายอัซซูชิ มูรากามิ รองประธานกรรมการ
  3. นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  4. น.ส.นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
  5. นายพรสนอง ตู้จินดา กรรมการ