NER ต้นทุนลดฮวบ หนุนกำไรปี 61 โตกระฉูดเกินเท่าตัวมาที่ 486 ลบ.

NER ต้นทุนลดฮวบ หนุนกำไรปี 61 โตกระฉูดเกินเท่าตัวมาที่ 486 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 224 ลบ. จ่อปันผล 0.13 บ./หุ้น ขึ้น XD 7 พ.ค.62 กำหนดจ่าย 16 พ.ค. 62

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สําหรับปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 486.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 262.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 117.05 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกําไรสุทธิเท่ากับ 224.12 ล้านบาท เกิดจากกําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการผลิตได้ดีขึ้น และราคาซื้อวัตถุดิบยางลดลง ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับช่วงปี 2560

โดยในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนผลิตที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายที่ลดลงซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนทางการเงินลดลง ในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนจากการระดมทุนมาใช้ในการบริหารจัดการสภาพคล่องมากขึ้น

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61 เป็นเงินสด 0.13 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล (XD) 7 พ.ค. 62 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 16 พ.ค.62

คำค้น