บอร์ด EMC ไฟเขียวขายสินทรัพย์ มูลค่ารวม 590 ลบ. นำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน-เสริมสภาพคล่อง

บอร์ด EMC ไฟเขียวขายสินทรัพย์ มูลค่ารวม 590 ลบ. นำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน-เสริมสภาพคล่อง

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (4 เม.ย.) มีมติให้จำหน่ายสินทรัพย์ โดยเป็นการขายคืนโครงการ “Sea Side by North Beach Resort” และโครงการ “Palmio” ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างและที่ดินทั้งปวง ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านการขายหุ้นทั้ง 100% ในบริษัท ริช แมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มูลค่ารวม 5 ล้านบาท, ขายหุ้นทั้ง 100% ในบริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มูลค่ารวม 18.44 ล้านบาท และขายหุ้น 100% ในบริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด มูลค่า 4 ล้านบาท

โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 62  ซึ่งการขายหุ้นครั้งนี้เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง

สำหรับทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม อาคารชุดเพื่อขาย บริษัทจะได้รับเงินจากราคาค่าหุ้น และสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมที่บริษัทมีต่อทั้ง 3 บริษัท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 590 ล้านบาท ซึ่งผู้จะซื้อคืนตกลงชำระเงินค่าซื้อหุ้น และค่ารับโอนสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมให้แก่ผู้จะขายคืนเป็นงวดๆ

โดยงวดแรกชำระในวันทำสัญญา เป็นเงิน 15 ล้านบาท ,ชำระครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 เม.ย. จำนวน 15 ล้านบาท ,ชำระงวดที่ 3 ชำระภายในวันที่ 20 มิ.ย. จำนวน 118 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 442 ล้านบาท ชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 36.84 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.62 เป็นต้นไป

 

คำค้น