TFG ตีปีก! ส่งออกโต แนวโน้มปี 62 ยอดขาย-รายได้นิวไฮ

คุณค่าบริษัท

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

ถือว่าจะมีปัจจัยบวก หลังคณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มโควตาการนำเข้าเนื้อไก่และสัตว์ปีกจากไทยรวม 4 รายการ รวม 5.46 พันตันต่อปี คิดเป็น 2.2% ของโควตาการส่งออกไก่สู่สหภาพยุโรปเดิมที่ 2.52 แสนตัน โดยแบ่งเป็นโควตาตามการส่งออกไก่แปรรูปปรุงสุก 1.6 แสนตัน และโควตาการส่งออกไก่สดแช่แข็ง 9.2 หมื่นตัน

โดยการเพิ่มโควตานำเข้าไก่ไทยจากสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็น Sentimant บวกต่อที่จะมีช่องทางระบายไก่สู่สหภาพยุโรปมากขึ้น และจะช่วยหนุนให้แนวโน้มราคาไก่เป็นในประเทศทยอยฟื้นตัวได้ในช่วงที่เหลือของปี 2562 จากปัจจุบันที่ทรงตัวต่ำที่ระดับ 34 บาท/กก. เพราะผลผลิตไก่ในประเทศยังออกสู่ตลาดเยอะถึง 34 ล้านตัว/สัปดาห์

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกหลังจากปัญหาโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ประเทศจีนและเวียดนาม ล่าสุดยังควบคุมโรคดังกล่าวไม่ได้ จึงเกิดปัญหาสุกรขาดแคลนในเวียดนาม ก็มีแนวโน้มที่เวียดนามจะนำเข้าสุกรจากต่างประเทศ เป็นโอกาสของไทยที่ส่งออกสุกรไปเวียดนามได้ ซึ่งปัจจุบันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังไม่ระบาดมาไทย

ทั้งนี้ราคาสุกรเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปี 2562 เท่ากับ 69.67 บาท/กก. ปรับเพิ่มขึ้นถึง 24.3% จากราคาสุกรหน้าฟาร์มเฉลี่ยปี 2561 สูงกว่าสมมติฐานราคาสุกรเฉลี่ยปี 2562 ที่ทางนักวิเคราะห์ประเมินไว้แบบระมัดระวังที่ 56 บาท/กก. โดยทิศทางราคาสุกรที่ฟื้นตัว ส่งผลบวกต่อ TFG ประกอบธุรกิจในประเทศ 20% ตามลำดับ

ดังนั้น ไตรมาส 1/2562 คาดกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ คือ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า 10% ได้ ตามทิศทางราคาหมูและไก่ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และการส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง ด้านต้นทุนการผลิตคาดผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

ขณะเดียวกัน แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2562 คาดว่ายอดขายและรายได้มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ จากปริมาณขายทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่บริษัทพยายามเจาะตลาดใหม่ ๆ และส่งสินค้าใหม่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูง เข้าไปบุกตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีดีมานด์เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขีดความสามารถการแข่งขัน รองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ผลดังกล่าวคาวว่าจะทำให้ TFG ฟื้นตัวขึ้นได้!! ในขณะที่นักวิเคราะห์ยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 4.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,636,166,596 หุ้น 31.61%
  2. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 1,020,455,132 หุ้น 19.71%
  3. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 970,000,000 หุ้น 18.74%
  4. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 400,000,000 หุ้น 7.73%
  5. นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 268,256,871 หุ้น 5.18%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการ
  2. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
  3. นายประสิทธิ์ วสุภัทร กรรมการ
  4. นายเพชร นันทวิสัย กรรมการ
  5. น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ กรรมการ