MTC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

MTC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC พร้อมคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ ลุยปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ พร้อมเคาะจ่ายเงินปันผล 0.26 บาท/หุ้น ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ มั่นใจปี 62 สินเชื่อ-รายได้-กำไร All Time High ต่อเนื่อง

คำค้น