บอร์ด SAMART เคาะขายกิจการ “เกตเวย์ เซอร์วิส”-สินทรัพย์ E-VOA รับเงิน 200 ลบ.

บอร์ด SAMART เคาะขายหุ้นทั้งหมด "เกตเวย์ เซอร์วิส"-สินทรัพย์ธุรกิจ E-VOA รับเงิน 200 ลบ.

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562 อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด 99.99% ในบริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด (GW) ให้กับบริษัท เซ้าท์เทิร์น กรีนเบย์ จำกัด ,บริษัท ไชน่า ทราเวล เซอร์วิส เฮด ออฟฟิศ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอลเลฟเฟ่น เอมเพอเรอร์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12.5 ล้านบาท

พร้อมกันนี้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินสำหรับธุรกิจการบริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือเดินทาง การคัดกรองและตรวจสอบเอกสารการตรวจลงตราล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC VISA ON ARRIVAL : E-VOA) ของบริษัทให้ GW ในมูลค่า 188.5 ล้านบาท

คำค้น