SC ประกาศกำไรไตรมาสแรกโต 20% หลังรายได้จากการขายพุ่ง

SC ประกาศกำไรไตรมาสแรกโต 20% หลังรายได้จากการขายพุ่ง

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.62 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวปรับตัวขึ้นเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นจํานวน 513.11 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.23 โดยรายการหลักมาจากรายได้จากการขายที่มีจํานวนโครงการที่เปิดการขายมากขึ้น โดยมีรายได้จากโครงการแนวราบและแนวสูง

คำค้น