SGP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

SGP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP และ นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินรวม 827.04 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นจัดขึ้น ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

คำค้น