มอง SET50 เด้งบริเวณแนวต้าน 1,094 จุด ก่อนลงต่อ

Wait for Short S50M19 : Close : 1,087.00  (-0.30 จุด) Resistance : 1,094 Support : 1,085/1,080 Stop Loss : ปิดสูงกว่า 1,100 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECS : SET50 (S50M19) 15 พ.ค. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Wait for Short S50M19 : Close : 1,087.00  (-0.30 จุด) Resistance : 1,094 Support : 1,085/1,080 Stop Loss : ปิดสูงกว่า 1,100 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

กราฟ 120 นาทีวานนี้ S50M19 ปรับตัวลงไปยืนบริเวณ 1,085 จุด และดีดกลับขึ้นมาไม่ผ่านเส้น Uptrend line ที่หลุดลงไปก่อนหน้านี้ วันนี้คาด S50M19 จะรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน Horizontal line 1,094 จุด แต่อย่างไรก็ดี เรามองว่าจะมีแรงขาย Short ออกมาบริเวณแนวต้านดังกล่าว กลยุทธ์แนะนำรอเปิด Short S50M19 บริเวณแนวต้าน 1,094 จุด สำหรับท่านที่ต้องการเก็งกำไร ในกรณีตลาดรีบาวด์ แนะนำรอดูสถานการณ์เพื่อรอ S50M19 ปิดเหนือ 1,090 จุดเพื่อรอเปิด Long S50M19 ในวันถัดไป

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติ ขายสุทธิในตลาดหุ้น 2,679.23 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Short 9,206 สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 4,679.86 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1906A 0.36 22.8 0.77
S5028C1906B 0.17 28.5 0.46

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1906B 0.40 19.8 0.74
S5028P1906C 0.66 17.1 1.05
ข้อมูล ณ วันที่ 14/05/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น