BPP แจ้งเลื่อนจ่ายไฟโครงการ “SLG 1” เหตุรัฐบาลจีนสร้างสายส่งล่าช้า

BPP แจ้งเลื่อนจ่ายไฟโครงการ “SLG 1” เหตุรัฐบาลจีนสร้างสายส่งล่าช้า

นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินซานซีลู่กวง (SLG 1) ในจีน กำลังการผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 30% โดยโครงการนี้ยูนิตแรก ขนาด 660 เมกะวัตต์จะแล้วเสร็จในปลายปี 62 และยูนิตที่ 2 ขนาด 660 เมกะวัตต์ จะแล้วเสร็จต้นปี 63 นั้น มีความจำเป็นที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากรัฐบาลจีนก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทได้เจรจากับรัฐบาลจีนแล้ว และรอกำหนดความพร้อมว่าจะก่อสร้างสายส่งเสร็จเมื่อใด หากก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีโรงไฟฟ้าของบริษัทจ่ายไฟเข้าระบบเพิ่มอีกจำนวน 71 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการคุโรกาวาโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น กำลังผลิต 19 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานความร้อนร่วมเฟสที่ 3 ที่จีน ขนาดกำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ จะจ่ายไฟเข้าระบบในช่วงไตรมาส 3/62

โดยบริษัทยังคงเป้าหมายปี 68 จะมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,300 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจ่ายไฟเข้าระบบแล้วรวมจำนวน 2,870  เมกะวัตต์

ส่วนความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ จะทยอยจ่ายไฟเข้าระบบตั้งแต่ในช่วงในช่วงปลายปี 63 จนครบในปี 64 จากนั้นจะมีการพัฒนาเพิ่มให้เป็น 200 เมกะวัตต์ ตามที่ได้มีการเซ็น MOU กับรัฐบาลเวียดนามไว้แล้ว ขณะที่ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับภาครัฐบาลเวียดนามเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมถึงเจรจากับผู้ประกอบการที่ได้รับโควตาใบอนุญาตขายไฟฟ้า ซึ่งจะร่วมลงทุนเพื่อดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 400 เมกะวัตต์

ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ คาดว่าจะทยอยจ่ายไฟเข้าระบบตั้งแต่ในปลายปี 62 โดยแบ่งเป็นโครงการคุโรกาวา กำลังผลิต 19 เมกะวัตต์ จะจ่ายไฟในปี 62 และโครงการยามากาตะ ขนาดกำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ จะจ่ายไฟเข้าระบบในไตรมาส 3/63 รวมไปถึงโครงการยาบูกิ กำลังผลิต 7 เมกะวัตต์ จ่ายไฟเข้าระบบไตรมาส 3/63

คำค้น