สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ IVL มูลค่าสูงสุด 434.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ IVL มูลค่าสูงสุด 434.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
IVL
1 9,000,000 434,250 48.25
BTS 1 20,000,000 242,000 12.1
IMPACT 3 5,126,700 127,397 24.85
ADVANC 1 500,000 101,000 202
CPALL 1 1,200,000 100,800 84
BDMS 1 2,800,000 71,400 25.5
TLGF 2 3,203,000 69,505 21.7
GVREIT 3 3,806,700 63,286 16.62
BBL
1 250,000 49,938 199.75
CPNREIT 2 1,528,800 46,438 30.38
BEM-F 1 4,000,000 45,600 11.4
LHSC 4 2,326,000 43,496 18.7
WHART 2 2,430,700 39,743 16.35
CK 1 1,300,000 36,725 28.25
FTREIT 2 2,157,100 33,224 15.4
TPRIME
1 2,000,000 30,600 15.3
AOT 2 360,000 26,895 74.71
BOFFICE 3 1,212,100 18,748 15.47
GLANDRT 1 1,300,000 17,875 13.75
TRUE
2 3,300,000 17,835 5.4
TISCO
1 144,000 13,280 92.22
SAMART 1 1,100,000 9,405 8.55
S 1 2,500,000 8,176 3.27
SHREIT 1 1,000,000 7,700 7.7
PTT 1 153,400 7,472 48.71
SCC 2 15,000 7,082 472.13
GRAMMY
1 663,400 6,833 10.3
PTTGC 1 80,000 5,180 64.75
TOP 1 60,000 3,990 66.5
S5013P1909D 2 4,000,000 3,176 0.79
FORTH 1 450,000 2,655 5.9
LH 1 47,500 527 11.1
BEAUTY 1 100 0 4.24