สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 พ.ค.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 พ.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MACO 300,000 450,000 17.84%
PTTGC 2,915,800 187,648,725 14.75%
KBANK 900,000 170,035,000 14.28%
GULF 790,100 97,467,600 10.16%
SCC 190,000 89,473,400 9.57%
TTW 421,000 5,936,800 8.73%
TRUE 6,749,300 38,145,555 7.68%
PTT 3,095,900 150,925,125 7.44%
EGCO-R 52,400 17,074,400 7.01%
ADVANC 931,800 196,738,800 7.00%
SCB 525,900 71,874,000 6.72%
CKP 1,872,300 13,253,830 6.14%
DTAC 597,400 31,578,850 5.79%
IRPC-R 6,033,400 30,770,340 5.59%
CPF 1,800,000 50,500,000 5.57%
BBL 295,500 58,625,850 5.42%
ORI 550,000 4,345,000 5.17%
SCB-R 392,000 53,613,800 5.01%
BDMS 1,540,800 39,675,600 4.91%
LH 3,106,000 34,196,300 4.81%
THAI-R 457,500 5,013,760 4.72%
CPALL 2,017,200 173,841,350 4.59%
BEM 3,336,700 38,178,100 4.51%
IRPC 4,828,000 24,622,800 4.47%
HANA 130,200 3,355,900 4.39%
SUPER 26,230,400 18,498,897 4.10%
AOT 991,400 73,486,450 4.09%
HMPRO 940,900 16,669,270 4.06%
KCE 634,800 12,099,400 4.00%
SPRC 898,500 9,211,780 3.97%
TOP-R 406,300 27,042,875 3.81%
MINT-R 1,401,600 56,705,225 3.71%
BTS 1,400,000 17,080,000 3.70%
BCPG 795,000 16,414,800 3.65%
MINT 1,274,900 51,390,200 3.37%
PTTEP-R 589,700 80,276,050 3.33%
AOT-R 796,500 58,975,125 3.29%
IVL 462,600 22,172,050 3.27%
CENTEL 274,900 9,785,350 3.13%
TOP 333,700 22,143,975 3.13%
BH 29,100 4,953,650 3.07%
MTC-R 312,900 17,659,300 3.07%
TCAP-R 76,400 4,278,400 3.05%
CPF-R 974,400 27,343,375 3.02%
PTG 1,687,200 32,688,590 3.01%
CBG 129,600 9,572,225 2.95%
SCC-R 58,400 27,496,000 2.94%
LOXLEY 400,000 904,000 2.87%
IVL-R 375,500 17,960,725 2.66%
TISCO-R 127,300 11,811,775 2.44%
BANPU 833,100 12,562,540 2.42%
ROBINS-R 97,800 5,525,700 2.25%
HMPRO-R 506,000 8,986,890 2.18%
BEC 252,000 2,260,400 2.10%
KTB 367,100 7,195,160 1.88%
CPN-R 84,200 6,462,350 1.80%
DTAC-R 179,200 9,455,625 1.74%
BCPG-R 362,700 7,472,970 1.67%
BLA 14,000 385,000 1.65%
INTUCH 301,700 18,774,775 1.65%
JAS 1,963,500 13,652,050 1.59%
TASCO 231,800 4,900,340 1.57%
TU 182,700 3,368,050 1.49%
CPALL-R 645,000 55,744,125 1.47%
GPSC 369,800 24,563,625 1.47%
ADVANC-R 189,300 40,061,300 1.42%
CPN 65,300 5,028,100 1.40%
AMATA 102,000 2,483,600 1.38%
PTTEP 240,600 32,755,300 1.36%
THAI 130,800 1,437,260 1.35%
EGCO 9,700 3,157,600 1.30%
KTB-R 251,000 4,919,600 1.28%
TISCO 65,200 6,070,950 1.25%
EA 364,600 20,051,350 1.09%
TMB 757,600 1,487,472 1.09%
TOA 21,400 786,500 1.09%
GLOBAL 63,800 1,147,810 1.08%
WHA 926,800 4,448,640 1.04%
BCP 32,000 976,050 1.03%
GL 167,200 1,228,920 1.01%
BDMS-R 296,700 7,640,025 0.95%
TCAP 23,800 1,332,800 0.95%
QH 371,600 1,162,596 0.91%
ESSO 250,000 2,755,000 0.89%
KKP 41,000 2,839,250 0.84%
SPALI-R 39,800 923,360 0.81%
JKN 72,800 656,115 0.78%
UNIQ 14,000 168,000 0.72%
ESSO-R 190,400 2,094,400 0.68%
LH-R 436,500 4,826,910 0.68%
BTS-R 252,700 3,067,690 0.67%
BLAND-R 182,800 313,466 0.64%
BGRIM 81,100 2,979,025 0.59%
GULF-R 45,000 5,558,100 0.58%
BJC 77,200 3,897,000 0.56%
VGI 104,800 940,580 0.55%
MTC 53,300 2,984,950 0.52%
PTT-R 201,100 9,803,625 0.48%
CHG 82,500 186,450 0.47%
SGP 19,200 199,680 0.45%
GFPT 15,600 264,420 0.44%
TPIPP 43,300 266,295 0.44%
BPP 32,400 705,240 0.43%
GUNKUL 157,000 504,856 0.39%
BGRIM-R 42,800 1,566,325 0.31%
EA-R 101,700 5,600,000 0.30%
EPG-R 10,200 64,735 0.28%
ROBINS 11,600 656,850 0.27%
SAWAD 20,000 1,125,000 0.24%
WHA-R 212,300 1,010,710 0.24%
KTC 17,200 766,775 0.23%
RATCH 21,600 1,445,650 0.22%
STPI 100,000 790,000 0.20%
DELTA 1,800 123,500 0.19%
OSP 20,000 680,000 0.19%
TU-R 22,800 419,520 0.19%
BCP-R 5,200 159,900 0.17%
EGATIF 10,500 133,350 0.17%
AAV 88,600 367,142 0.14%
BANPU-R 48,800 736,880 0.14%
PLANB-R 138,500 1,053,530 0.14%
SIRI-R 91,500 135,420 0.13%
DIF 24,100 401,860 0.12%
BEAUTY 50,000 210,000 0.10%
PLANB 100,000 762,500 0.10%
JAS-R 100,000 700,000 0.08%
AU 5,000 68,000 0.07%
COM7 10,500 231,550 0.07%
CK 6,800 198,900 0.04%
CKP-R 13,200 93,720 0.04%
CHG-R 3,500 7,910 0.02%
SPCG 1,000 19,400 0.02%
TRUE-R 16,700 94,355 0.02%
GPSC-R 2,000 133,550 0.01%
KTC-R 1,100 48,950 0.01%