ผอ.ฝ่ายขาย THAI ขึ้นแท่นประธานสมาคม “PATA”

ผอ.ฝ่ายขาย THAI ขึ้นแท่นประธานสมาคม "PATA"

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association หรือ PATA) ประจำประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฯ คนใหม่ โดยมีกรรมการบริหารสมาคมฯ จากบริษัทต่างๆ อาทิ เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท และคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปัจจุบัน PATA มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการท่องเที่ยว สายการบิน และสถาบันการศึกษา จากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกกว่า 95 ประเทศ

คำค้น