สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 318.78 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 318.78 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 8 1,674,600 318,769 190.36
AOT 4 2,400,000 178,025 74.18
WHART 3 7,000,000 120,600 17.23
BANPU-F 1 8,300,000 119,520 14.4
FTREIT 3 7,000,000 113,400 16.2
LALIN 1 15,000,000 81,000 5.4
EGATIF 1 6,000,000 76,200 12.7
BTS 2 6,000,000 76,100 12.68
TOA 1 1,201,400 47,438 39.49
NNCL 1 25,310,700 45,306 1.79
WHA-F 1 9,600,000 44,160 4.6
SCB 1 300,000 42,600 142
GVREIT 2 2,000,000 35,150 17.58
MINT
2 577,000 23,752 41.16
SIRI 1 10,000,000 15,000 1.5
KCE-F 1 809,000 14,967 18.5
WHA 1 2,000,000 9,280 4.64
BBL
1 40,000 7,880 197
S5013P1909D 4 8,000,000 4,888 0.61
CPNREIT 1 120,100 3,813 31.75
GULF13C1912A 1 5,000,000 3,250 0.65
TU 1 157,500 3,024 19.2
ROBINS
1 49,000 2,891 59
QH 1 822,600 2,517 3.06
IRPC 1 338,200 1,691 5
S5013C1909D 1 1,500,000 983 0.66
KCE 1 23,700 438 18.5