สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 6 ส.ค.62

สรุปข้อมูลหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 6 ส.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 86,016 1,644,349 31.38%
THAI 398,000 3,940,535 22.51%
KBANK 1,411,100 243,913,800 16.83%
BDMS 5,438,900 135,131,580 13.91%
SCN 237,500 731,720 13.46%
EA 2,185,900 112,079,075 12.43%
KTB 2,784,200 52,795,540 11.43%
PTTGC 3,633,600 206,174,575 9.93%
CPN-R 892,000 62,447,100 9.83%
IVL 4,729,100 173,415,225 9.74%
TPIPL 1,321,500 2,220,120 9.67%
IVL-R 4,682,100 172,500,000 9.64%
TOA 114,000 4,360,500 9.47%
TMB 4,955,800 8,999,356 9.36%
SCC 378,400 160,752,600 9.29%
LH 7,275,100 79,568,840 8.54%
HMPRO-R 3,334,800 56,958,890 8.34%
SCB 757,400 101,082,650 8.10%
BPP 265,700 5,738,360 7.79%
BANPU 2,593,000 35,478,670 7.73%
DELTA 69,600 3,420,900 7.71%
GPSC 646,200 44,171,975 7.51%
PTT 4,564,600 207,689,300 7.13%
MINT 1,220,000 45,929,200 7.09%
TOP 690,600 45,116,150 7.03%
SUPER 14,949,200 9,576,578 7.00%
ADVANC 798,800 169,269,800 6.84%
MTC-R 373,000 22,127,825 6.60%
TRUE 18,068,400 110,015,275 6.55%
BEAUTY 1,902,000 6,941,280 6.52%
BTS 3,408,300 41,715,990 6.39%
TISCO-R 342,000 33,726,950 6.28%
GULF 720,100 86,781,700 6.18%
CBG 269,100 20,904,350 6.16%
TPIPP 573,300 3,325,140 6.16%
BJC 400,000 20,335,625 6.03%
CK 330,000 8,610,625 5.96%
CKP 2,257,100 14,258,015 5.90%
AAV 628,900 2,361,960 5.89%
BEM 3,220,500 33,413,200 5.87%
CPALL 2,307,900 197,038,150 5.85%
BBL 400,600 70,838,700 5.82%
HMPRO 2,323,800 39,426,170 5.81%
SF 120,000 734,000 5.69%
QH 3,117,300 9,279,060 5.51%
KCE 321,600 5,052,200 5.42%
GFPT 205,700 3,569,150 5.41%
CPF 1,363,000 36,488,725 5.29%
SIRI 1,400,000 1,937,000 5.25%
MINT-R 901,500 34,041,550 5.24%
BH-R 46,400 7,758,450 5.23%
KTB-R 1,241,100 23,555,700 5.10%
CPF-R 1,279,700 34,326,350 4.96%
BH 42,500 7,107,800 4.79%
EGCO-R 39,800 12,549,400 4.79%
SCB-R 442,600 59,002,700 4.73%
SCC-R 191,700 81,574,200 4.70%
INTUCH 837,900 52,933,300 4.59%
TOP-R 448,800 29,352,175 4.57%
DTAC-R 731,400 42,448,825 4.56%
RML 94,300 99,958 4.45%
EGCO 36,700 11,568,300 4.41%
SGP 224,000 2,037,200 4.30%
TMB-R 2,250,100 4,088,217 4.25%
CHG 2,063,900 4,474,608 4.15%
BGRIM 547,800 19,049,175 4.14%
COM7 365,400 9,213,850 4.07%
TCAP-R 224,300 12,889,050 3.99%
IRPC-R 9,691,400 41,939,450 3.95%
PTTEP 400,300 52,075,850 3.87%
KTC 480,200 21,913,400 3.77%
KKP 201,900 14,331,425 3.74%
CPALL-R 1,435,300 122,927,700 3.64%
HANA 62,200 1,603,850 3.55%
CPN 321,100 22,509,600 3.54%
IRPC 8,637,900 37,505,108 3.52%
GLOBAL-R 203,800 3,236,760 3.40%
TU 1,511,400 28,046,540 3.36%
TISCO 181,300 17,908,675 3.33%
PTG 1,708,100 33,692,980 3.32%
BDMS-R 1,286,900 32,022,470 3.29%
AOT 1,377,600 95,493,950 3.28%
GLOBAL 196,000 3,120,320 3.27%
EPG 200,000 1,275,000 3.06%
UNIQ 67,400 702,140 3.06%
PTT-R 1,933,300 87,965,150 3.02%
GPSC-R 259,000 17,729,850 3.01%
SAPPE 20,000 418,000 3.00%
PTTEP-R 309,400 40,264,450 2.99%
EA-R 524,800 26,841,300 2.98%
MTC 158,600 9,423,725 2.80%
ERW 194,400 1,049,760 2.76%
BJC-R 179,300 9,063,050 2.70%
SAWAD 175,000 9,380,000 2.70%
DTAC 423,300 24,536,250 2.64%
ESSO 400,000 3,760,000 2.61%
BLA 36,600 867,420 2.60%
ROBINS-R 89,600 5,680,800 2.56%
RATCH 109,800 7,214,400 2.55%
OSP 178,000 6,211,000 2.54%
TU-R 1,120,400 20,740,710 2.49%
BCP 127,500 3,650,000 2.40%
BCH 185,500 2,790,590 2.36%
AOT-R 980,000 67,961,525 2.34%
CENTEL 76,300 2,432,450 2.34%
SVI 50,000 192,000 2.25%
CK-R 124,000 3,234,975 2.24%
ADVANC-R 250,300 53,061,700 2.14%
STPI 500,000 4,201,365 2.12%
TCAP 116,500 6,691,625 2.07%
TASCO 409,100 7,418,970 2.02%
TRUE-R 5,371,000 33,414,635 1.95%
AH 13,800 249,780 1.94%
GULF-R 225,700 27,222,950 1.94%
ORI 356,100 2,821,295 1.93%
GUNKUL 768,600 2,275,668 1.82%
ROBINS 62,400 3,954,600 1.78%
SPRC 343,500 3,151,290 1.55%
BTS-R 822,200 10,195,280 1.54%
JAS 724,000 4,476,780 1.54%
STA 160,000 1,749,000 1.42%
BCPG 108,100 2,098,490 1.30%
JMT 205,400 3,724,900 1.15%
BEC 100,000 920,000 1.14%
WHA 1,366,500 6,324,206 1.14%
BCPG-R 93,400 1,816,150 1.13%
BIG 250,000 285,000 0.89%
KKP-R 47,800 3,392,800 0.89%
LH-R 656,100 7,173,590 0.77%
WORK 100,000 2,460,000 0.74%
STEC 100,000 2,440,000 0.73%
VGI 209,200 1,950,900 0.73%
BCP-R 37,800 1,086,750 0.71%
AMATA 150,000 3,625,000 0.62%
JAS-R 254,100 1,563,965 0.54%
ANAN 35,000 119,040 0.49%
TTW 32,600 452,010 0.49%
INTUCH-R 45,700 2,841,825 0.25%
PSL 16,300 122,895 0.22%
DIF 11,400 198,360 0.13%
PRM 25,000 208,750 0.13%
PTTGC-R 28,800 1,627,200 0.08%
TKN 18,600 184,490 0.08%
KBANK-R 3,000 517,500 0.04%
PLANB 13,000 110,900 0.04%