MINT คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019

MINT คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 ณ โรงแรงแมริออท สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

มร.พอล เคนนี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด ในนาม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 (Thailand Edition) จาก นายดาโต๊ะ วิลเลี่ยม เอิง บรรณาธิการใหญ่ของ Business Media International จัดโดย บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะได้รับการคัดเลือกจากการที่เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเอเชีย ณ โรงแรงแมริออท สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น