KTB ปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 17 ส.ค.นี้

KTB ปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 17 ส.ค.นี้ เวลา 00.01-05.30 น.

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ระบุว่า ธนาคารจะปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 00.01 – 05.30 น. ได้แก่ กรุงไทย NEXT  กรุงไทย Connext  กรุงไทย Corporate Online  กรุงไทย PromptPay  บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์  แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง บัตรกรุงไทย E-Money (เฉพาะชำระค่าสินค้าที่ร้านธงฟ้า) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะชำระค่าโดยสารรถประจำทาง) และกรุงไทย  Internet Banking

คำค้น