สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH-F มูลค่าสูงสุด 8.60 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH-F มูลค่าสูงสุด 8.60 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH-F 5 141,516,800 8,597,146 60.75
INTUCH 23 115,583,200 7,021,679 60.75
ADVANC 3 2,571,200 556,379 216.39
KBANK-F 4 3,368,000 530,085 157.39
AIMIRT 4 8,947,000 102,891 11.5
BBL-F 3 502,562 82,987 165.13
DTC 1 4,200,000 50,400 12
PLANB 4 4,500,000 36,588 8.13
PTTEP 1 260,000 31,981 123
JCK 2 20,600,000 28,840 1.4
MINT 1 651,700 24,276 37.25
CPALL-F 2 258,300 21,213 82.12
SAWAD 1 326,200 16,971 52.03
CPNREIT 1 400,000 13,813 34.53
WHA 1 3,000,000 13,800 4.6
BANPU 1 696,300 9,999 14.36
PSH 1 394,600 7,521 19.06
ASP
1 2,948,000 7,370 2.5
CBG 1 100,000 7,085 70.85
LH
2 600,000 6,360 10.6
IVL
2 147,300 5,800 39.37
S5013P1909B 2 5,000,000 5,239 1.05
BBL 1 30,000 4,980 166
EA 1 76,100 3,995 52.5
SNP 1 200,000 3,200 16
PTTGC 2 29,300 1,531 52.25
TNPC 1 1,350,000 1,013 0.75
CENTEL 1 29,200 891 30.5
MILL-W3 1 10,000,000 400 0.04
SST
1 8,900 41 4.55