AMATA อวดกำไรเจ๋ง

นับว่าฟอร์มเจ๋งสำหรับ AMATA ที่มีการประกาศงบการเงินในช่วงไตรมาส 2 ได้ดี เพราะถือว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2562 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ และตลาดฯ คาดการณ์ไว้

คุณค่าบริษัท

นับว่าฟอร์มเจ๋ง สำหรับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ที่มีการประกาศงบการเงินในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 และงวด 6 เดือนแรก ทำได้ดีทีเดียว ! เพราะถือว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2562 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ และตลาดฯ คาดการณ์กันไว้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,283.65  ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,045.96 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 416.52 ล้านบาท หรือ 0.39 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 187.67 ล้านบาท หรือ 0.18 บาทต่อหุ้น เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ดินในนิคมฯ อมตะ ซิตี้ ระยอง

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,367.20 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,155.37 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 693.27 ล้านบาท หรือ 0.65 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 601.09 ล้านบาท หรือ 0.56 บาทต่อหุ้น  เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมและรายได้ประจำ อีกทั้งกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกำไรสุทธิของบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้ผลประกอบการแกร่ง ทางบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ด้วยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.20 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 28 สิงหาคม 2562  ส่วนวันที่จ่ายปันผลวันที่ 13 กันยายน 2562

หลังจากผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 ดีกว่าที่คาด ทำให้นักวิเคราะห์คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 ที่ 1,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากประเมินภาพรวมการขายที่ดินครึ่งปีหลังยังคงดีต่อเนื่อง เป็นผลจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ โดยปัจจุบันบริษัทมี Backlog รวมทั้งสิ้น 3.7 พันล้านบาท คาดจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 60% ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) อีกกว่า 1 พันล้านบาทที่คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาขายได้ต่อไป

อีกทั้งคาดกำไรปันส่วนจากธุรกิจโรงไฟฟ้ายังช่วยหนุนรายได้รวมของบริษัท หลังจากที่เปิด COD ครบทั้ง 4 โรง รวมกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ในครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โรงในไตรมาส 3/2562

ผลดังกล่าวส่งผลให้ บล.เอเชีย เวลท์ แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายปี 2563 ที่ 29.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ 191,345,900 หุ้น 17.93%
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 74,651,126 หุ้น 7.00%
  3. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 34,516,900 หุ้น 3.23%
  4. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 32,925,800 หุ้น 3.09%
  5. บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 หุ้น 2.34%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ
  3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ
  4. นายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ