CKP มอบสิ่งของช่วยน้ำท่วมเมืองนาน สปป.ลาว

CKP มอบสิ่งของช่วยน้ำท่วมเมืองนาน สปป.ลาว

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP มอบถุงยังชีพอุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านเมืองนาน แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 358 ครัวเรือน โดยมี ท่านสีวอน วงคำจัน เลขาพรรคเจ้าเมือง เมืองนาน เป็นประธานในพิธีรับมอบจาก นายเรวัตร สุวรรณกิตติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคนิค CKPower

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งทีมวิศวกรของ CKPower และทีมวิศวกรจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สำรวจ เพื่อใช้ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านวิศวกรรม ประเมินสาเหตุและเสนอแผนมาตรการป้องกันผลกระทบจากเหตุน้ำหลากในอนาคตให้แก่ชาวบ้านในระยะยาวอย่างยั่งยืน ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น