GPSC จับมือ PTT ร่วมวิจัยสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ คาดศึกษาแล้วเสร็จปลายปี 64

GPSC จับมือ PTT ร่วมวิจัยสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ คาดศึกษาแล้วเสร็จปลายปี 64

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ร่วมลงนามกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในสัญญาร่วมวิจัยโครงการ วิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant) ด้วยเทคโนโลยีเซมิ-โซลิค (Semi-Solid) ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใหม่ของ 24M Technology ที่ GPSC เข้าไปร่วมลงทุน

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดขั้นตอนการผลิตลงได้กว่า 50% อีกทั้งยังได้รับการออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ให้มีความปลอดภัยสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

ทั้งนี้ ในระยะเวลาภายใน 15 วันหลังการลงนามทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรวม 7 คน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลความก้าวหน้าและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

คำค้น