CPT พุ่ง 10% รับบอร์ดเปิดทาง “กลุ่มใหม่” ถือหุ้น-พ่วงตำแหน่ง CEO จับตาแผนดันธุรกิจฟื้น!

CPT พุ่ง 10% รับบอร์ดเปิดทาง "กลุ่มใหม่" ถือหุ้น-พ่วงตำแหน่ง CEO จับตาแผนดันธุรกิจฟื้น!

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPT ล่าสุด ณ เวลา 11.22 น. อยู่ที่ระดับ 1.06 บาท ปรับตัวขึ้น 0.10 บาท หรือ 10.42% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28.63 ล้านบาท

โดยราคาหุ้น CPT ปรับตัวขึ้นแรงสุดในรอบ 3 เดือน นับตั้งแต่ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.10 บาท เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 ขณะที่มูลค่าการซื้อขายสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 23 ล้านบาท จากมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยวันละ 1 ล้านบาท

ขณะที่วานนี้ (30 ก.ย.) มีรายการซื้อขายหุ้น CPT ผ่านการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.56% ในราคาหุ้น 0.83 บาท/หุ้น คิดเป็นเงินรวม 41.5 ล้านบาท โดยเป็นการขายของนายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ขายให้กับนายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ซึ่งจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทรวม 5.56%

โดยการขายหุ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายชัยยศ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทางธุรกิจ และได้มีข้อตกลงโดยจะไม่ทำการขายหุ้นภายในระยะเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ นโยบายการดำเนินธุรกิจเชิงบริษัท และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ นายสมศักดิ์ และมีมติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ,รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นายธีรยุทธ เพ็ชรวงศ์ โดยนายธีรยุทธ ยังคงดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายผลิตและออกแบบ) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

นอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งให้ นายชัยยศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รวมถึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทในหนังสือรับรอง เป็นดังนี้ “คุณนพดล วิเชียรเกื้อ หรือคุณหฤทัย หลิมประเสริฐ ลงรายมือชื่อร่วมกับคุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ หรือคุณมนต์ชัย ธัญธเนส รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” โดยมีผลภายใน 14 วัน หลังจากประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562

คำค้น