สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ต.ค.62

สรุปข้อมูลหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 1 ต.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
THAI 1,103,100 9,821,410 52.70%
PR9 185,000 1,628,600 37.19%
AAV 1,419,900 4,293,040 35.02%
SC 359,200 915,252 32.15%
SF 642,100 3,628,175 25.67%
EA-R 1,089,000 51,891,500 19.08%
ORI 1,306,500 9,971,150 16.45%
BEAUTY 4,658,300 11,033,548 16.21%
SCB-R 1,379,600 161,425,700 15.79%
QH 4,439,200 11,721,380 15.21%
PTTEP-R 1,125,700 135,021,550 14.55%
ITD 550,000 1,034,000 14.38%
KBANK-R 989,200 154,383,400 13.66%
LH-R 5,925,500 56,682,925 12.77%
PTT 4,436,400 203,576,675 12.36%
TRUE 8,612,200 45,269,320 11.74%
BANPU 4,515,100 53,067,990 11.57%
CBG 443,100 36,051,650 11.26%
CPF 2,134,600 55,499,600 11.07%
BEM 3,325,200 35,579,640 10.60%
BEC 1,133,500 8,540,385 10.49%
THG 108,800 2,539,160 10.22%
PTTGC 1,068,800 56,401,650 9.83%
PTTGC-R 1,069,400 56,631,400 9.83%
SCC 162,100 66,138,400 9.71%
AOT 1,756,100 131,193,525 9.26%
BBL 467,500 80,904,000 9.12%
IRPC 4,479,200 16,323,970 8.99%
TOP-R 772,300 53,212,075 8.85%
WHA 3,147,400 14,844,596 8.52%
HANA 27,600 773,375 8.19%
GULF 747,400 119,621,000 8.15%
SUPER-R 18,750,000 11,450,000 8.04%
TASCO 412,400 8,568,180 7.95%
THCOM 57,000 266,360 7.73%
KTB 1,635,600 28,127,520 7.69%
PTTEP 585,800 70,059,250 7.57%
PTL 9,600 135,190 7.48%
BH 92,300 11,752,050 7.36%
KCE 389,300 6,495,900 7.31%
PRM 800,000 6,560,000 7.28%
INTUCH-R 516,800 33,401,700 6.59%
SPALI 122,000 2,196,000 6.58%
STEC 1,206,700 23,907,660 6.57%
UNIQ 79,000 733,870 6.57%
MINT 342,900 12,725,625 6.50%
TMB 3,771,700 5,878,978 6.50%
WORK 178,800 3,568,020 6.49%
SCB 563,300 66,289,500 6.45%
BLA 16,200 326,560 6.33%
IVL 1,152,400 37,110,250 6.29%
KBANK 450,800 70,545,500 6.23%
TISCO 106,900 10,831,050 6.22%
SUPER 14,483,600 8,770,160 6.21%
SPRC 491,900 4,528,575 6.12%
HMPRO 1,437,000 24,245,300 6.11%
PSH 87,000 1,452,900 6.11%
BCPG 197,100 3,590,720 6.09%
BDMS-R 1,035,000 24,776,940 5.82%
BANPU-R 2,176,000 25,459,200 5.58%
INTUCH 432,300 28,136,900 5.51%
COM7 218,500 5,374,910 5.49%
ANAN 100,000 310,000 5.46%
EA 297,900 14,117,550 5.22%
BH-R 65,000 8,313,400 5.18%
COL 9,000 167,400 4.83%
IVL-R 803,900 25,815,725 4.39%
TPIPP 887,800 4,172,604 4.36%
RATCH-R 114,100 8,125,400 4.27%
TOP 364,200 25,171,350 4.18%
MAJOR 106,000 2,482,400 3.86%
BAFS 9,000 292,500 3.78%
DDD 3,700 100,400 3.60%
AMATA 220,000 5,416,000 3.59%
LH 1,661,700 15,903,260 3.58%
ICHI 26,500 163,800 3.56%
S 450,000 1,311,000 3.50%
BPP 62,500 1,181,250 3.41%
DTAC-R 116,900 6,750,975 3.39%
ADVANC 244,100 54,124,900 3.38%
GLOBAL 121,600 1,871,080 3.33%
GPSC 196,300 13,775,400 3.22%
SCC-R 52,000 21,216,000 3.11%
DTAC 107,000 6,148,725 3.10%
PTG 579,100 10,859,040 3.08%
SGP 67,400 607,870 3.04%
TCAP-R 118,500 6,715,450 2.95%
MTC 83,600 4,734,300 2.72%
BCP 54,900 1,477,725 2.64%
CPN 118,500 7,964,075 2.64%
GFPT-R 53,700 961,230 2.52%
CKP 310,000 1,782,500 2.45%
BDMS 430,000 10,308,000 2.42%
TVO 11,500 299,000 2.40%
TU 230,200 3,836,400 2.35%
BEC-R 250,000 1,862,500 2.31%
HMPRO-R 532,800 9,004,770 2.27%
ESSO 387,000 3,085,600 2.24%
EGCO-R 16,700 5,947,300 2.13%
CPALL 527,300 42,398,575 2.06%
KKP 42,100 2,771,325 1.83%
CPN-R 80,600 5,431,250 1.80%
CHG 176,000 429,440 1.72%
BCP-R 35,400 946,950 1.70%
CK 68,100 1,560,960 1.68%
TCAP 66,600 3,780,625 1.66%
CK-R 66,600 1,531,800 1.64%
KTC 55,100 2,360,025 1.61%
SAWAD 59,200 3,362,650 1.54%
SYNTEC 40,000 79,800 1.47%
VGI 101,200 982,120 1.41%
RATCH 36,200 2,583,600 1.36%
TU-R 133,200 2,219,400 1.36%
BJC 58,600 3,099,025 1.28%
KTB-R 253,300 4,331,430 1.19%
BCH-R 52,000 821,600 1.13%
GFPT 22,500 398,250 1.05%
BGRIM 52,700 2,287,575 0.98%
STPI 100,000 627,500 0.98%
BBL-R 50,000 8,662,500 0.97%
AOT-R 182,000 13,559,000 0.96%
CENTEL 30,000 991,750 0.90%
PTG-R 150,000 2,835,000 0.80%
EGCO 6,000 2,135,000 0.77%
MEGA 13,000 403,000 0.70%
MINT-R 36,700 1,363,475 0.70%
TOA 10,000 392,500 0.70%
JASIF 899,000 9,387,800 0.63%
JAS 234,000 1,491,360 0.52%
PSL 15,200 130,590 0.47%
BEM-R 127,500 1,363,730 0.41%
GULF-R 35,100 5,655,750 0.38%
TTW 10,800 147,960 0.20%
SVOA 20,000 23,600 0.14%
EGATIF 1,700 22,780 0.12%
ESSO-R 20,000 161,000 0.12%
CPF-R 17,000 442,000 0.09%
DIF 5,700 99,180 0.05%
BTS 8,500 114,750 0.03%
PTT-R 3,300 150,975 0.01%
SIRI 2,000 2,360 0.01%
ADVANC-R 300 66,900 0.00%
OSP 200 7,350 0.00%