เปิดตัวหลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นแรก

เปิดตัวหลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นแรก

ฉาย บุนนาค ร่วมด้วย กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์  พร้อมทั้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และ วีระศักดิ์ พงศ์อักษร ร่วมเปิดตัวหลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นแรก ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ และ บริษัท MFEC โดยมีณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติปาฐกถาเปิดหลักสูตร