สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ HMPRO-F มูลค่าสูงสุด 998.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ HMPRO-F มูลค่าสูงสุด 998.20 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
HMPRO-F 1.00 62,000,000.00 998,200.00 16
TOPP 1.00 723,900.00 128,854.20 178
BANPU-F 1.00 8,300,000.00 100,430.00 12
WHART
1.00 5,000,000.00 96,500.00 19
GVREIT 1.00 4,000,000.00 66,200.00 17
TOP
6.00 688,100.00 47,238.63 69
RATCH 1.00 648,400.00 45,970.59 71
WHA-F 1.00 9,600,000.00 44,160.00 5
CPALL 3.00 458,100.00 37,039.28 81
SCC 2.00 80,000.00 31,920.00 399
KBANK 1.00 200,000.00 29,900.00 150
KBANK-F 1.00 200,000.00 29,900.00 150
FUTUREPF 1.00 1,000,000.00 24,800.00 25
CPN 3.00 389,400.00 18,959.85 49
FTREIT 1.00 1,000,000.00 18,100.00 18
KCE-F 1.00 809,000.00 13,024.90 16
IVL 2.00 408,000.00 12,648.00 31
TMB 1.00 5,964,000.00 9,124.92 2
GLOBAL 1.00 562,000.00 8,542.40 15
HUMAN
1.00 1,000,000.00 8,500.00 9
BSET100 1.00 707,100.00 7,348.89 10
CRYSTAL 1.00 500,000.00 4,800.00 10
SPRC 1.00 463,000.00 4,051.25 9
GULF 1.00 20,000.00 3,140.00 157
CENTEL 1.00 83,300.00 2,686.42 32
IRPC 1.00 590,700.00 2,079.26 4
PTTGC 1.00 31,500.00 1,622.25 52
KBAN13P2001A
1.00 1,500,000.00 1,050.00 1
BBL-F 1.00 3,400.00 569.50 168
BR
1.00 168,000.00 470.40 3
SAT 1.00 8,100.00 132.03 16