สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 พ.ย.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 7 พ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
DDD 20,900 580,200 22.77%
ANAN 1,000,000 2,950,000 20.97%
BR 30,000 74,400 18.82%
LH 5,058,800 51,093,880 16.85%
SCB 1,723,300 200,188,150 13.41%
BBL 513,200 91,240,250 11.80%
THAI 418,100 3,440,410 10.66%
SCC 318,900 123,115,400 9.44%
TVO 120,000 3,000,000 9.21%
PTTEP 1,015,900 124,681,250 8.58%
BEM 3,600,000 38,880,000 7.68%
BCPG 655,200 11,597,540 7.58%
CPF 2,774,600 72,804,000 7.51%
BH-R 204,900 26,418,400 7.48%
PTT 5,744,700 260,554,825 7.15%
INTUCH-R 909,900 61,759,950 7.10%
TISCO-R 176,600 17,496,675 6.95%
SUPER 5,173,600 3,052,424 6.93%
RATCH-R 312,100 23,784,100 6.90%
KTB 1,632,600 27,167,440 6.84%
BGRIM 1,168,300 58,840,200 6.70%
KBANK 810,300 120,498,900 6.52%
CKP 1,400,000 8,540,000 6.34%
IVL 4,197,900 131,580,725 6.30%
GULF 306,700 52,424,950 5.74%
M 30,000 2,242,500 5.65%
ADVANC 438,500 102,072,900 5.64%
CHG-R 959,000 2,435,860 5.57%
GULF-R 281,600 48,168,650 5.27%
HMPRO-R 1,029,100 17,494,700 4.98%
CPN 574,500 37,164,575 4.76%
DTAC-R 491,400 30,625,450 4.55%
KCE 651,800 10,757,280 4.38%
BTS 2,700,000 36,680,000 4.26%
SAWAD-R 242,300 15,212,350 4.13%
AWC 10,360,000 63,945,000 4.06%
PSL 400,000 3,380,000 3.93%
GFPT-R 118,100 1,720,160 3.86%
INTUCH 493,500 33,345,800 3.85%
MAJOR 100,000 2,480,000 3.83%
GLOBAL 155,000 2,320,000 3.63%
TOP-R 448,200 31,711,375 3.59%
MINT 335,400 12,305,175 3.58%
KTB-R 833,600 13,844,670 3.49%
CPALL 541,700 42,750,375 3.33%
BCP 127,800 3,178,055 3.32%
KKP-R 49,400 3,268,475 3.32%
EA 863,900 38,749,525 3.24%
TCAP-R 72,700 3,943,500 3.12%
BCP-R 119,900 2,984,745 3.11%
TRUE 2,592,400 13,324,520 2.98%
KKP 44,100 2,921,625 2.96%
VGI 458,500 4,608,230 2.93%
RATCH 129,300 9,812,400 2.86%
TPIPP 1,171,300 5,577,990 2.86%
JASIF 487,200 5,018,160 2.83%
TMB 3,656,300 5,265,072 2.80%
CENTEL 97,300 2,793,575 2.73%
PTTGC 1,231,500 67,641,025 2.65%
BCH-R 202,700 3,397,960 2.63%
KBANK-R 314,900 46,937,550 2.53%
AOT 496,500 39,649,400 2.52%
TCAP 58,600 3,184,400 2.51%
HMPRO 509,100 8,677,280 2.46%
LH-R 734,800 7,421,480 2.45%
SCB-R 314,600 36,774,450 2.45%
TISCO 61,500 6,068,000 2.42%
TTW-R 215,400 2,967,040 2.41%
BANPU 550,100 6,546,190 2.40%
SPRC 913,300 8,410,815 2.35%
SCC-R 78,200 30,198,200 2.31%
BH 61,800 7,961,550 2.26%
AP-R 76,000 513,925 2.14%
TU 144,000 2,037,600 2.06%
EGCO-R 30,300 10,448,700 2.04%
TOP 254,400 17,871,075 2.04%
BLA 26,100 490,960 1.94%
QH 676,300 1,804,736 1.91%
BDMS 557,900 13,283,410 1.82%
SPALI 126,300 2,201,010 1.69%
PTTGC-R 746,200 41,185,125 1.60%
AOT-R 308,700 24,689,975 1.57%
QH-R 542,900 1,433,256 1.53%
UNIQ 38,200 331,180 1.52%
GPSC 247,400 19,732,000 1.49%
IRPC-R 1,706,000 6,158,278 1.45%
IRPC 1,625,500 5,811,814 1.38%
BJC 42,100 2,063,375 1.21%
IVL-R 793,200 24,511,075 1.19%
BDMS-R 354,100 8,427,580 1.16%
CBG 15,500 1,315,650 1.13%
JAS 1,197,200 5,912,544 1.09%
STEC 200,000 3,560,000 1.08%
AMATA-R 70,100 1,731,470 1.05%
EGCO 15,000 5,175,000 1.01%
PR9 25,000 226,250 0.99%
HANA 31,900 893,025 0.95%
THANI-R 93,500 560,970 0.95%
CBG-R 12,200 1,032,825 0.89%
PLANB 150,000 1,407,500 0.88%
TASCO 170,700 3,853,200 0.87%
DTAC 93,300 5,820,400 0.86%
AP 30,000 202,500 0.84%
KTC 107,300 4,598,675 0.82%
SGP 21,300 190,635 0.80%
ADVANC-R 58,800 13,654,900 0.76%
MTC 101,000 5,972,000 0.74%
TQM 30,000 1,545,000 0.74%
TPIPL 60,000 79,800 0.65%
CPALL-R 103,800 8,174,250 0.64%
BJC-R 21,600 1,053,325 0.62%
DELTA 7,000 329,250 0.61%
PTTEP-R 71,100 8,724,000 0.60%
LPN 100,500 476,370 0.59%
AAV 38,600 102,272 0.47%
SPALI-R 34,800 615,960 0.46%
CPN-R 53,900 3,519,525 0.45%
CKP-R 86,800 529,480 0.39%
GLOBAL-R 16,100 239,890 0.38%
OSP 43,600 1,915,925 0.38%
CK 34,800 736,070 0.37%
PSH 8,200 130,380 0.36%
PM 20,000 161,000 0.34%
ROBINS-R 3,400 224,400 0.33%
COM7 11,000 313,500 0.31%
SAWAD 18,000 1,128,950 0.31%
EGATIF 5,000 66,500 0.28%
PTG 36,600 691,420 0.27%
BTS-R 162,800 2,279,200 0.26%
ICHI 31,000 200,750 0.23%
HANA-R 7,000 194,250 0.21%
TOA 15,000 688,750 0.19%
DIF 5,700 99,750 0.18%
GUNKUL 30,400 94,240 0.18%
TMB-R 218,500 314,640 0.17%
TU-R 9,400 132,540 0.13%
TRUE-R 100,700 528,675 0.12%
CK-R 7,500 159,000 0.08%
E1VFVN3001 100 2,030 0.05%
ORI 1,800 12,780 0.03%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th