SGP งบฯไตรมาส 3 พลิกขาดทุน 212.22 ลบ. เหตุรายได้ขาย-บริการลดฮวบ

SGP งบฯไตรมาส 3 พลิกขาดทุน 212.22 ลบ. เหตุรายได้ขาย-บริการลดฮวบ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/62 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวพลิกขาดทุน เนื่องจากมีรายได้จากการขาย, จากการขนส่ง, และการให้บริการ เป็นจำนวนเงิน 15,203.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นจำนวนเงิน 19,192.92 ล้านบาท ซึ่งรายได้ลดลงจำนวนเงิน 3,989.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.79 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) โดยรวมเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ราคาก๊าซ LPG เฉลี่ย โดยรวมสำหรับงวดสามเดือนของไตร มาสที่ 3 ของปี 2562 และงวดเดียวกันของปี 2561 มีราคาเฉลี่ยประมาณ 362 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน และ 589 เหรียญ สหรัฐต่อเมตริกตัน ตามลำดับ

คำค้น