EA คว้าโล่ Thailand Sustainability Investment (THSI)

EA คว้าโล่ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2 ปีซ้อน

ออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เข้ารับโล่ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ภายในงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง EA ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่น ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น