TFI เจ้าหนี้ถอนฟ้องคดีล้มละลาย หลังไกล่เกลี่ยยอมจ่ายหนี้ 61.4 ล้านบาท

TFI เจ้าหนี้ถอนฟ้องคดีล้มละลาย หลังไกล่เกลี่ยยอมจ่ายหนี้ 61.4 ล้านบาท

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI ระบุว่า ตามที่บริษัทฯได้มีข้อพิพาทกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติคต่างประเทศรายหนึ่ง (เจ้าหนี้) โดยได้ยื่นฟ้องคดีล้มละลายต่อบริษัทฯ ด้วยมูลฟ้องเป็นจำนวนเงินประมาณ 84 ล้านบาท ซึ่งศาลได้มีคำสั่งกำหนดวันนัดสืบพยานคู่ความในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2562 นั้น

โดยในวันนัดสืบพยานวันนี้ (3 ธันวาคม 2562) ก่อนการสืบพยานคู่ความได้ร่วมกันแถลงต่อศาลว่าคดีสามารถตกลงกันได้ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้จำนวนหนี้ตามฟ้อง คงเหลือสุทธิเท่ากับจำนวน 61.4 ล้านบาทถ้วน และเจ้าหนี้จะไม่ติดใจเรียกร้องใดๆ ต่อกันอีก ในวันนี้เจ้าหนี้จึงได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง พร้อมกับบริษัทได้ชำระให้แก่เจ้าหนี้เป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน 31 ล้านบาทถ้วน ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 30.4 ล้านบาทถ้วน บริษัทจะชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับจากวันนี้ ศาลพิเคราะห์แล้ว เมื่อคู่ความตกลงกันได้ และเจ้าหนี้ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อบริษัทฯ อีก ศาลจึงอนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความ

คำค้น