IVL เข้าซื้อกิจการรีไซเคิล PET ในสหรัฐฯ กำลังผลิต 4 หมื่นตันต่อปี

IVL เข้าซื้อกิจการรีไซเคิล PET ในสหรัฐฯ กำลังผลิต 4 หมื่นตันต่อปี

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ประกาศการเข้าซื้อกิจการบริษัท Green Fiber International Inc. (GFI) ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลในเมืองฟอนทาน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำลังการผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) รวม 40,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ Green Fiber International Inc. ผลิตเกล็ดขวด PET รีไซเคิลคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร และจัดจำหน่ายให้ตลาดบรรจุภัณฑ์ในบริเวณแถบชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯตั้งแต่ปี 61 โดยการเข้าซื้อกิจการนี้ถือเป็นการขยายห่วงโซ่อุปทานเกล็ดพลาสติกรีไซเคิลของไอวีแอลไปยังชายฝั่งตะวันตก ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำดื่มและน้ำอัดลมได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นว่าขวด PET จะได้รับการรีไซเคิลและใช้งานต่อได้มากขึ้น อันจะมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง

สำหรับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืนของไอวีแอล และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนขยายการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีข้างหน้า ด้วยที่ตั้งของโรงงานที่ใกล้แหล่งรวบรวมขวด PET ที่ผ่านการใช้งานแล้วในเขตชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ทำให้เพิ่มโอกาสในการตอบสนองความต้องการ rPET ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ด้าน นายยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล IVL กล่าวว่า “อินโดรามา เวนเจอร์ส มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยแสวงหาโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เราเชื่อมั่นว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจรีไซเคิลอย่างยั่งยืนในอนาคตและมีศักยภาพที่จะต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก”

คำค้น