สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ HUMAN มูลค่าสูงสุด 655 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ HUMAN มูลค่าสูงสุด 655 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
HUMAN
2 85,065,600 655,005 7.7
AOT 1 2,000,000 146,000 73
TISCO
2 1,006,200 96,301 95.71
CPNREIT 2 3,000,000 93,250 31.08
JAS
1 15,000,000 80,250 5.35
LH 3 7,133,200 69,725 9.77
CPALL-F 2 731,000 53,230 72.82
TOP 1 700,000 46,825 66.89
SCC 2 116,600 42,828 367.31
PTT 1 1,000,000 42,250 42.25
FTREIT 2 2,000,000 30,520 15.26
BH 3 215,900 29,662 137.39
CPN-F 17 455,200 27,574 60.57
PTTGC 2 411,100 21,583 52.5
BDMS 1 680,600 16,667 24.49
BH-F 1 115,900 15,936 137.5
BEM 3 1,354,500 14,994 11.07
BBL
1 77,500 13,291 171.5
AWC 1 1,680,000 10,030 5.97
TMB 1 5,000,000 7,250 1.45
IVL 2 177,700 6,142 34.56
CBG 1 48,400 4,269 88.2
SPALI
1 237,000 3,982 16.8
KBANK-F 1 26,216 3,893 148.5
IRPC 1 1,118,000 3,779 3.38
SPRC 1 328,300 3,457 10.53
TK
1 335,200 3,251 9.7
S5013C2003B 1 5,000,000 3,215 0.64
JAS-W3 1 1,150,000 2,082 1.81
KBANK 1 12,600 1,865 148
HMPRO-F 1 84,500 1,369 16.2
TCAP-F 1 19,500 1,092 56
HMPRO 1 61,700 1,000 16.2
JAS13C2002B 1 1,319,100 264 0.2