การแก้โจทย์ Disruption

จากกระแส Digital Transformation ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ และเป็นเหตุให้หลายธุรกิจเกิด Disruption เช่นกัน นั่นทำให้ต้องมีการ Transform ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจาก Disruption และเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจในคราวเดียวกัน

พลวัตปี 2019 : สุภชัย ปกป้อง

จากกระแส Digital Transformation ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ และเป็นเหตุให้หลายธุรกิจเกิด Disruption เช่นกัน นั่นทำให้ต้องมีการ Transform ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจาก Disruption และเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจในคราวเดียวกัน

การจับมือระหว่างบริษัท ­ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เพื่อร่วม “โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์” ด้วยการนำยานยนต์ไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% มาทดลองขนส่งไปรษณียภัณฑ์พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้แนวคิดระบบขนส่งอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศ

โดยมีเป้าหมายนำรถขนส่งไปรษณียภัณฑ์ไฟฟ้า ใช้งานกว่า 100 คันภายใน 4 ปี

ถือเป็นการนำร่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนแผนการลดมลภาวะทางอากาศให้เป็นศูนย์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญช่วยลดค่าซ่อมบำรุงและค่าเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ นั่นหมายถึงต้นทุนการเงินลดลง 200 ล้านบาทต่อปี ตามแนวคิดการนำระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) นั่นเอง..

สำหรับกลุ่มบ้านปู (ในนามบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด) นี่เป็นจุดเริ่มต้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter” เพื่อมุ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ควบคู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานให้ก้าวทัน Digital Transformation ที่สำคัญเป็นการต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ในอนาคต ถือเป็นโครงการนี้เป็นโครงการเรือธง เพื่อเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

หลังจากปัจจุบันธุรกิจดั้งเดิม BANPU นั่นคือ “ธุรกิจถ่านหิน” กำลังถูกกระแส Disruption กัดกร่อนตัวเลขกำไรอย่างหนัก..!?

สำหรับ “โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์” เริ่มจากกลุ่ม​บ้านปูส่งมอบยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทดลองใช้ขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ได้แก่ รถตู้ไฟฟ้า สามารถขับเคลื่อนได้ระยะทางประมาณ 250-300 กิโลเมตร บรรทุกสิ่งของได้ 300-700 กิโลกรัม มาให้ทดลองใช้ในพื้นที่คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พร้อมด้วย “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” สามารถขับเคลื่อนในระยะทางประมาณ 60-80 กิโลเมตร บรรทุกสิ่งของได้ 30-80 กิโลกรัม มาให้ทดลองใช้ในพื้นที่สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อนำร่องการพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนแผนการลดมลภาวะทางอากาศให้เป็นศูนย์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่ถือเป็นตัวอย่างการปรับตัว ตามพลวัตธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นความท้าทายต่อการรับมือกระ แส Digital Transformation ได้อย่างน่าสนใจ แต่จะสามารถแก้โจทย์ Disruption ได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป..!?