KBANK เบื้องหลังปันผล SVI

บิ๊กเซอร์ไพรส์เมื่อบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI ประกาศจ่ายปันผล 1.9282 บาท พร้อมแขวนป้าย XD วันที่ 19 ธ.ค.นี้ เม็ดเงินปันผลกว่า 4,150 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการกู้เงินธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK วงเงินรวม 2,800 ล้านบาท

สำนักข่าวรัชดา

บิ๊กเซอร์ไพรส์เมื่อบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI ประกาศจ่ายปันผล 1.9282 บาท พร้อมแขวนป้าย XD วันที่ 19 ธ.ค.นี้ เม็ดเงินปันผลกว่า 4,150 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการกู้เงินธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK วงเงินรวม 2,800 ล้านบาท

จากการสำรวจข้อมูลผู้ถือหุ้น SVI พบว่า “พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รับเงินปันผลกว่า 3,000 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,561.95 ล้านหุ้น หรือ 72.54% (จากเดิม 45.71%) หลังทำเทนเดอร์เสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา

จุดที่น่าสนใจ SVI มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (SVI-W3) เริ่มซื้อขายวันแรก 8 พ.ค.58 จำนวน 31 ล้านหน่วย ราคาใช้สิทธิ 4.44 บาทต่อหุ้น อัตราส่วนใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นสามัญ อายุ 5 ปี วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 26 มี.ค.63

การจ่ายปันผลแบบจัดหนักดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ SVI-W3 แก่กรรมการและพนักงานบริษัท ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่า 80% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้บริษัท ระหว่างอายุ SVI-W3

ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ จะถูกคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด ระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XD เบื้องต้นส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิ SVI-W3 จะลดลง

เท่ากับว่าวันที่ 26 มี.ค.63 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย SVI-W3 บริษัทจะได้รับเงินจากการแปลงสิทธิประมาณ 86.21-90.08 ล้านบาท คำนวณจากราคาแปลงสิทธิช่วง 2.781-2.906 บาท หากมีผู้แปลงสิทธิทั้งหมด 31 ล้านหุ้น

มีการตั้งข้อสังเกตว่า “พงษ์ศักดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ SVI เป็นต้นคิดเรื่องการขอกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจาก “พงษ์ศักดิ์” มีสัดส่วนการถือหุ้น SVI ที่ 72.54% เท่ากับว่าได้รับเงินปันผล 3,000 ล้านบาท และหลังรับเงินปันผล เชื่อว่า “พงษ์ศักดิ์” จะนำเงินที่ได้รับมาชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารกสิกรไทยที่เป็นเจ้าหนี้เดิมจากการขอกู้เงิน เพื่อทำคำเสนอหุ้นสามัญทั้งหมดเมื่อ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา

โดยอ้างอิงข้อมูลจากบล.กสิกรไทย ที่ระบุผ่านบทวิเคราะห์ว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล SVI คิดเป็นอัตราการจ่ายเงิน 12 เท่าของกำไรสุทธิช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 เป็นที่ตั้งข้อสงสัยว่า “พงษ์ศักดิ์” เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการอนุมัติการขอกู้ยืมเงินเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อิงจากสัดส่วนการถือหุ้น SVI ที่ 72.54%

กรณีนี้บล.กสิกรไทยเชื่อว่า “พงษ์ศักดิ์” จะนำเงินที่ได้รับมาชำระคืนหนี้สินที่กู้มาจาก KBANK สำหรับการทำคำเสนอหุ้นสามัญทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (CVTO) 577.7 ล้านหุ้น ราคา 4.85 บาท มูลค่า 2,800 ล้านบาท

เป็นที่น่าสนใจ วงเงินกู้เพื่อทำเทนเดอร์หุ้น SVI มูลค่า 2,800 ล้านบาท เป็นตัวเลขเดียวกับเงินกู้ 2,800 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 4 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจาก “พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” แล้ว KBANK คือผู้อยู่เบื้องหลังการจ่ายปันผล SVI แบบจัดหนักจัดเต็มครั้งนี้ เพราะสุดท้ายไม่เพียง “พงษ์ศักดิ์” จะได้ประโยชน์สูงสุด..แต่ทว่า KBANK ได้ประโยชน์สูงสุดเช่นกัน ทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจัดการต่าง ๆ นั่นเอง…

….อิ อิ อิ….