บอร์ด LHFG ไฟเขียวซื้อหุ้นคืน 600 ล้านหุ้น วงเงินพันลบ. เริ่ม 2 ม.ค.-1 ก.ค.63

บอร์ด LHFG ไฟเขียวซื้อหุ้นคืน 600 ล้านหุ้น วงเงินพันลบ. เริ่ม 2 ม.ค.-1 ก.ค.63

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (18 ธ.ค.) อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น 2.83% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มอุปสงค์หุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น และต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือราคาพื้นฐานของบริษัท

ส่วนการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะเป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อหุ้นจะกระทำภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน 3 ปี

คำค้น