SKY ลุ้นปี 63 กำไรโตเด่น!

ทางนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการผลการดำเนินงานปี 2562 ของ SKY เพิ่มขึ้นทั้งส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ โดยปรับประมาณการรายได้ปี 2562 เป็น 4,373.10 ล้านบาท

คุณค่าบริษัท

ทางนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการผลการดำเนินงานปี 2562 ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เพิ่มขึ้นทั้งส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ โดยปรับประมาณการรายได้ปี 2562 เป็น 4,373.10 ล้านบาท และยังคงอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ระดับ 10.5% ขณะที่ทางกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63.3% เป็น 285.20 ล้านบาท จากเดิม 174.70 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้น 162.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากการปรับประมาณการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63.3% เนื่องจากว่า งวด 9 เดือนแรกปี 2562 มีรายได้เท่ากับ 3,452.4 ล้านบาท มากกว่าประมาณการทั้งปีของเราที่ 3,040.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ได้เร็วกว่าที่คาด เช่น โครงการ USO 2 และ CCTV

นอกจากนี้คาดผลประกอบการปี 2563 เติบโตต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมียอด Backlog สูงถึงระดับ 4 พันล้านบาท ซึ่งจะมีการรับรู้ก้อนใหญ่ในไตรมาส 1/2563 พร้อมกับเตรียมประมูลงานใหม่ ๆ อีกหลายโครงการ เช่น งานโครงการ Digital Trunk Radio งาน Digital Platform และงาน Smart Security ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ITEL เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจ Security มากขึ้น

รวมถึงคาดว่าผลประกอบการปี 2563 ยังได้แรงหนุนจากการรับรู้รายได้โครงการ AOT Digital Platform เข้ามาเต็มปีครั้งแรก โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ราว 100 ล้านบาทต่อปี และอยู่ระหว่างนำเสนอ ให้กับสนามบินประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ (ยังไม่รวมในประมาณการ)

ทั้งนี้คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 ที่ 311.60 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 9.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน           เอาเป็นว่าการเติบโตของผลประกอบการเป็นไปอย่างโดดเด่นตามการชนะประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ประกอบกับการจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง SenseTime และ ITEL จะช่วยให้บริษัทสามารถรุกงานประมูลได้มากขึ้น

ผลดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก คงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยประเมินราคาเหมาะสมอิงค่าเฉลี่ย PER +1SD  ของหุ้นกลุ่ม ICT ย้อนหลัง 3 ปีที่ 30 เท่า ภายใต้สมมติฐานประมาณการได้ราคาเหมาะสมปี 2563 เท่ากับ 18.30 บาทยังมี Upside จากราคาปัจจุบันราว 28.9%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายพิมาน เตียวตรานนท์ 60,065,000 หุ้น 12.42%
  2. นายวรพจน์ อำนวยพล 50,344,300 หุ้น 10.41%
  3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 32,400,000 หุ้น 6.70%
  4. CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG  24,550,000 หุ้น 5.07%
  5. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ 22,586,724 หุ้น 4.67%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ กรรมการ
  4. น.ส.กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม กรรมการ
  5. นายรัช ตันตนันตา กรรมการ