สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 15 ม.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 15 ม.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
THG-R 29,400 763,425 18.24%
BBL-R 2,051,100 310,713,400 16.61%
KTC 871,800 31,536,075 15.73%
PTTGC-R 2,377,400 132,673,900 15.30%
MTC-R 290,200 18,184,450 13.32%
LH 1,800,000 18,360,000 12.98%
SCB-R 670,400 76,240,400 12.56%
HANA 323,500 11,306,625 11.69%
BDMS-R 2,611,300 66,321,625 11.13%
SUPER-R 5,000,000 2,700,000 10.82%
INTUCH 844,700 49,073,550 9.77%
KBANK 1,783,800 236,514,750 9.49%
CPF 3,282,800 95,159,500 9.42%
IVL 920,100 28,839,900 9.12%
ESSO 2,566,500 20,309,565 8.19%
GULF-R 1,724,000 329,544,550 8.06%
STA 100,000 1,010,000 7.07%
ADVANC 371,800 78,754,800 7.02%
AMATA 446,600 8,660,040 6.60%
BGRIM 1,881,400 117,486,175 6.52%
PTT 3,540,100 162,209,575 6.45%
SPRC 1,600,100 15,525,965 6.35%
BEM-R 1,729,800 19,544,360 6.30%
TASCO 427,400 8,790,270 6.29%
TOP-R 913,500 56,526,625 6.05%
EGCO-R 105,600 36,445,700 5.93%
KCE 737,000 15,211,630 5.70%
TTW-R 341,600 4,712,600 5.68%
PTTEP 456,200 59,823,400 5.64%
TISCO-R 241,300 24,579,750 5.57%
BEM 1,511,300 17,077,690 5.51%
RATCH-R 500,200 37,227,475 5.40%
KTB 799,800 13,036,740 5.34%
KBANK-R 994,800 132,686,050 5.29%
PTG 420,700 6,113,350 5.29%
SAPPE 9,000 187,200 5.13%
GPSC-R 3,469,700 325,073,425 4.92%
MAJOR 100,000 2,320,000 4.79%
BEAUTY 18,729,600 53,673,252 4.77%
GPSC 3,328,500 310,493,050 4.72%
EA-R 422,200 17,338,700 4.69%
QH 1,690,100 4,394,264 4.44%
TMB 8,750,300 13,670,474 4.32%
CK-R 1,205,700 25,450,520 4.25%
CPF-R 1,475,200 42,585,100 4.23%
SCC-R 78,500 28,672,600 4.22%
GULF 867,300 166,870,100 4.05%
AOT-R 487,400 36,504,600 3.89%
BANPU-R 1,287,700 14,937,320 3.86%
PTTGC 597,800 33,323,600 3.85%
BDMS 900,000 22,887,500 3.84%
CBG 204,300 17,126,700 3.80%
EA 332,800 13,661,375 3.70%
COM7 203,000 5,125,750 3.61%
SIRI 1,000,000 1,040,000 3.57%
SCB 188,200 21,453,700 3.53%
AP 585,000 4,445,500 3.49%
TU-R 569,100 8,275,180 3.37%
BCP-R 153,800 4,166,750 3.36%
AOT 401,500 29,982,125 3.21%
GLOBAL 100,100 1,521,550 3.05%
WHA 2,457,000 8,827,920 2.88%
ORI 120,000 882,000 2.85%
CPALL 668,100 48,200,075 2.61%
BGRIM-R 751,700 46,855,875 2.60%
RATCH 238,600 17,666,975 2.57%
IRPC-R 2,477,800 8,481,342 2.49%
STEC-R 1,658,800 26,476,890 2.47%
TPIPL 500,000 805,000 2.45%
HMPRO 700,500 11,181,680 2.43%
BTS 500,300 6,704,020 2.39%
COM7-R 132,700 3,350,675 2.36%
IVL-R 234,500 7,345,625 2.32%
TRUE 1,500,600 6,222,484 2.26%
BANPU 701,900 8,212,230 2.10%
QH-R 794,100 2,070,562 2.09%
BBL 251,000 38,248,000 2.03%
HMPRO-R 585,900 9,257,540 2.03%
SCC 37,400 13,655,100 2.01%
BJC-R 98,000 4,189,500 1.93%
TRUE-R 1,243,600 5,163,376 1.88%
ITD 500,000 840,000 1.84%
CHG-R 1,085,200 2,849,428 1.76%
BCH-R 502,100 8,122,330 1.67%
PLANB 700,000 5,545,000 1.65%
CPN 60,800 3,735,000 1.63%
INTUCH-R 135,400 7,853,200 1.57%
BH 20,600 2,986,700 1.44%
TOP 216,900 13,371,150 1.44%
SPALI 107,500 1,927,000 1.34%
TQM 35,000 2,584,750 1.32%
GFPT-R 38,700 510,930 1.30%
CPN-R 47,800 2,951,000 1.28%
BCPG 49,900 850,300 1.27%
EGCO 21,100 7,225,600 1.19%
SAWAD-R 30,300 2,109,200 1.10%
SAWAD 30,000 2,090,000 1.09%
BEC 300,000 1,895,000 1.08%
CKP-R 387,900 1,750,296 1.07%
SPALI-R 85,000 1,537,870 1.06%
WORK 20,000 276,000 1.04%
PLANB-R 430,700 3,391,185 1.02%
IRPC 1,000,000 3,390,000 1.00%
OSP 79,700 3,566,575 1.00%
KKP-R 16,800 1,142,600 0.99%
HANA-R 25,300 885,500 0.91%
AP-R 145,000 1,109,780 0.86%
BJC 40,000 1,710,000 0.79%
DTAC-R 27,100 1,401,800 0.79%
STEC 520,000 8,326,000 0.77%
TISCO 30,600 3,138,900 0.71%
BPP 15,100 266,760 0.64%
MEGA-R 4,200 117,600 0.62%
CPALL-R 150,000 10,725,000 0.59%
EPG-R 32,600 206,590 0.59%
TU 100,000 1,470,000 0.59%
AWC 900,000 5,240,000 0.57%
CENTEL 15,000 360,000 0.53%
MAJOR-R 10,600 245,560 0.51%
DTAC 15,100 782,150 0.44%
SIRI-R 119,100 123,864 0.43%
GUNKUL 90,400 243,280 0.41%
OSP-R 31,200 1,396,200 0.39%
TASCO-R 26,600 537,320 0.39%
DELTA 2,000 102,500 0.36%
PSL 3,500 24,500 0.35%
TCAP-R 10,600 543,250 0.32%
WHA-R 247,100 893,062 0.29%
AMATA-R 19,000 366,620 0.28%
PTT-R 132,600 6,066,450 0.24%
TCAP 7,800 402,675 0.23%
KKP 3,600 245,275 0.21%
BCH 57,500 920,000 0.19%
MEGA 1,300 36,400 0.19%
BH-R 2,000 290,350 0.14%
GLOBAL-R 3,900 60,450 0.12%
AEONTS 1,000 178,000 0.11%
CKP 25,300 115,350 0.07%
CK 17,200 364,640 0.06%
DEMCO 100 272 0.05%
PTG-R 4,200 61,320 0.05%
LANNA 100 760 0.03%
SCN 100 200 0.03%
CBG-R 1,300 109,750 0.02%
EASTW 100 1,160 0.02%
EGATIF 100 1,280 0.02%
JAS 3,300 16,665 0.01%
PTTEP-R 800 104,800 0.01%
SGP 100 935 0.01%
WHAUP 200 1,120 0.01%
ADVANC-R 200 42,400 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น