สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 132.35 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SCB มูลค่าสูงสุด 132.35 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB
2 1,320,400 132,345 100.23
TU 1 8,089,800 117,302 14.5
AOT 6 822,500 58,399 71
BKKCP 1 3,759,300 49,999 13.3
TRUE 1 12,000,000 47,280 3.94
BDMS 2 1,700,000 42,440 24.96
STA
2 3,051,200 33,509 10.98
BBL
2 196,000 29,554 150.78
EGCO
1 84,200 28,584 339.48
KTC 1 800,000 28,400 35.5
LH 2 2,700,000 26,848 9.94
HANA 1 692,900 24,511 35.38
MINT 2 710,600 23,617 33.24
TVO 1 850,000 22,950 27
CENTEL 2 1,033,000 22,210 21.5
CPALL 1 200,000 14,983 74.91
IVL 2 476,800 14,416 30.24
IRPC 1 4,182,300 12,631 3.02
BEC 1 2,000,000 11,100 5.55
HMPRO
1 525,700 8,359 15.9
ERW 1 1,575,700 7,500 4.76
SPALI 1 438,000 7,358 16.8
PTTGC 2 141,300 7,121 50.4
WHA
1 2,200,000 6,952 3.16
DCC 1 3,073,700 5,809 1.89
AOT13C2004A 2 20,000,000 5,200 0.26
QH 1 1,538,000 3,937 2.56
BOFFICE 1 206,600 3,554 17.2
BCH 1 207,900 3,264 15.7
TOP 1 45,200 3,027 66.96
BJC 1 70,000 3,010 43
SCC 1 7,700 2,764 359
SPRC
1 286,800 2,380 8.3
DCC-F 1 816,900 1,544 1.89
DTAC 1 16,200 765 47.25
RAM 1 4,200 628 149.5
KBANK-F 1 91 13 141