สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 252 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 252 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP 1 2,000,000 252,000 126
FTREIT 1 2,000,000 32,200 16.1
TMB 1 20,000,000 28,600 1.43
WHART 1 1,500,000 25,500 17
TLGF 1 1,000,000 21,100 21.1
GPSC 1 200,000 15,800 79
AWC 1 1,800,000 10,440 5.8
BANPU 1 1,000,000 10,100 10.1
CKP 1 1,850,000 7,733 4.18
BGRIM
1 100,000 5,850 58.5
CPALL 1 52,600 3,787 72