AOT รายได้โต หนุนกำไรไตรมาส 1/63 เพิ่มขึ้น 15% มาที่ 7.33 พันลบ.

AOT รายได้โต หนุนกำไรไตรมาส 1/63 (สิ้นสุด 31 ธ.ค.62) เพิ่มขึ้น 15% มาที่ 7.33 พันลบ. จากงวดเดียวกันเมื่อปีก่อนกำไร 6.38 พันลบ.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/63 (สิ้นสุด 31 ธ.ค.62) มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้เกี่ยวกับกิจการการบินเพิ่มขึ้น 480.20 ล้านบาท มาที่ 9,005.56 ล้านบาท จากไตรมาส 1/62 ที่ 8,525.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 5.63% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกจำนวน 482.96 ล้านบาท หรือ 7.55% โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 3.19% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำ 3.70% ในขณะที่ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก และรายได้ค่าบริการสนามบินลดลงเล็กน้อยจำนวน 1.63 ล้านบาท และ 1.13 ล้านบาท ตามลำดับ

อีกทั้งรายได้อื่นจำนวน 1,012.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 612.27 ล้านบาท หรือ 153.14% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นๆ จำนวน 574.42 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงการประมาณการหนี้สิน เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง ทอท.ในประเด็นข้อพิพาทสัญญาให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์บริหารการขนส่งณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจำนวน 27.44 ล้านบาท

คำค้น