สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KCE มูลค่าสูงสุด 24.55 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KCE มูลค่าสูงสุด 24.55 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KCE 1 1,000,000 24,550 24.55
KTC 1 500,000 20,813 41.62
TOA 1 200,000 6,925 34.62
CPN 1 88,800 5,930 66.78
BAM 1 100,000 3,350 33.5
BJC
1 72,200 3,100 42.93
BGRI13C2004A 2 10,000,000 2,365 0.24
KBANK-F 1 5,000 724 144.75