SCC บิ๊กคลีนนิ่ง-ปิดพื้นที่บ.ย่อยในระยอง หลังพบพนักงานคู่ธุรกิจติดเชื้อโควิด-19

SCC บิ๊กคลีนนิ่ง-ปิดพื้นที่บ.ย่อยในระยอง หลังพบพนักงานคู่ธุรกิจติดเชื้อโควิด-19

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (MOC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ที่อยู่ในนิคมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยองได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจ ซึ่งประกอบธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่า มีพนักงานของคู่ธุรกิจจำนวน 1 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ

ดยหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว MOC ได้เร่งตรวจสอบและพบว่าพนักงานคู่ธุรกิจรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราว ของ MOC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 08.30 -16.00 น. โดยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าพื้นที่ของ MOC ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบประวัติการเดินทาง ซึ่งไม่พบความผิดปกติในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ MOC ได้ติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่พบพนักงานของบริษัทหรือพนักงานคู่ธุรกิจคนอื่นที่แสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข MOC จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ของ MOC ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมดังกล่าว รวมทั้งให้พนักงาน อีกทั้งคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวหยุดพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของ MOC โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ MOC แต่อย่างใด

คำค้น