“บขส.” หยุดเดินรถ 15 เส้นทางไทย-ลาว-กัมพูชา เริ่ม 25 มี.ค.นี้

“บขส.” หยุดเดินรถ 15 เส้นทางไทย-ลาว-กัมพูชา เริ่ม 25 มี.ค.นี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลลาวและกัมพูชา ได้ประกาศกำหนดมาตรการเข้าเมือง โดยปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้หยุดการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว ประกอบด้วย เส้นทางประเทศไทย – สปป.ลาว จำนวน 13 เส้นทาง และเส้นทางประเทศไทย – กัมพูชา 2 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค.63) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ ดังนี้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เส้นทางสายที่ 1 หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์

เส้นทางสายที่ 2 อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์

เส้นทางสายที่ 3 อุบลราชธานี – ปากเซ

เส้นทางสายที่ 4 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต

เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์

เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์

เส้นทางสายที่ 7 นครพนม – ท่าแขก

เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง

เส้นทางสายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง

เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพฯ – ปากเซ

เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว

เส้นทางสายที่ 14 จังหวัดเลย – แขวงไชยะบุรี – หลวงพระบาง

เส้นทางสายที่ 15 จังหวัดน่าน – หลวงพระบาง

ประเทศกัมพูชา

เส้นทางสายที่ 12 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ

เส้นทางสายที่ 13 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – พนมเปญ