สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SUPER มูลค่าสูงสด 100 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SUPER มูลค่าสูงสด 100 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SUPER
2 200,000,000 100,000 0.5
AOT 5 1,440,000 93,066 64.63
BCT 1 730,000 29,930 41
GULF13C2009B 4 54,000,000 27,880 0.52
PTT 2 614,300 20,990 34.17
ADVANC 1 100,000 19,800 198
BEC 1 5,000,000 18,600 3.72
TOA 1 500,000 18,250 36.5
MTC 2 400,000 17,800 44.5
PTTEP 1 200,000 15,300 76.5
LH 1 2,000,000 14,300 7.15
WHA 1 5,000,000 13,800 2.76
CENTEL 1 500,000 10,850 21.7
FTREIT
1 650,000 9,913 15.25
JAS13C2009A 1 14,000,000 4,956 0.35
PTTGC 2 132,800 4,905 36.94
KBANK 1 50,000 4,400 88
TFFIF
1 400,000 4,220 10.55
CPF 1 114,800 3,536 30.8
INTUCH
1 62,300 3,483 55.91
IVL <XD> 1 120,000 3,180 26.5
DTAC 1 60,200 2,709 45
CPN 1 54,600 2,607 47.75
BCPG
1 101,200 1,599 15.8
TOP 1 18,800 743 39.5
CPALL 1 3,100 205 66.22
BEAUTY 1 10,000 16 1.62
CPALL-F 1 88 6 66.25
TCAP-F
1 59 2 34.75
TOP-F 1 11 0 39.5
TU-F 1 32 0 12.7