TAE ต้นทุนขายเพิ่ม กดกำไรไตรมาส 1 วูบ 54%

TAE ต้นทุนขายเพิ่ม กดกำไรไตรมาส 1 วูบ 54% มาที่ 83.66 ล้านบาท จากปีก่อนกำไร 181.46 ล้านบาท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TAE รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 ดังนี้

ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทกำไรลดลง เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.86 จากภาวะภัยแล้งซึ่งทําให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง

โดยต้นทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 92.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.57 เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28.86

รวมทั้งค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 เนื่องจากรวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโรงงานระเหยนน้ำกากส่า (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) ที่อยู่ระหว่างทดลองเดินเครื่องจักร (COMMISSIONING)

อีกทั้งค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.17 เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับก่อสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่า (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) บางส่วน

คำค้น