RICHY ไตรมาส 1 กำไรลด 70% ยอดขายอสังหาฯวูบ เซ่น “โควิด-19”

RICHY ไตรมาส 1 กำไรลด 70% ยอดขายอสังหาฯวูบ เซ่น "โควิด-19"

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.63 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 บริษัทมีรวมเท่ากับ 237.93 ล้านบาท ลดลง 210.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนในงวดเดียวกันปัจจัยหลักมาจากการโอนรับรู้รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ลดลงจำนวน 209.94ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.33 เมื่อเทียบกับปีก่อเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้การรับรู้รายได้ลดลง

คำค้น