สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (STA13C2010A 283 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 STA13C2010A STA 283,089,500
2 S5013P2009B S50M20 243,219,000
3 S5013C2009B S50M20 237,130,460
4 S5013C2009A S50M20 149,702,900
5 S5013P2009A S50M20 133,775,000

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น