PRINC เปิดโครงการ “แพทย์ผู้ให้” รุกให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ฟรี

PRINC เปิดโครงการ “แพทย์ผู้ให้” รุกให้คำปรึกษา-คัดกรองอาการผ่านออนไลน์ฟรี

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้จัด “โครงการแพทย์ผู้ให้” โดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การให้คำปรึกษาและรักษาแบบ Telemedicine หรือ ระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์  เป็นการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและคัดกรองอาการจากแพทย์ให้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และต้องการขอรับคำปรึกษาที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอรับคำปรึกษาจะต้องลงทะเบียน teleconsult ผ่านแอปพลิเคชัน PrincHealth ซึ่งในขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที ก่อนจะได้พูดคุยเพื่อปรึกษาอาการกับแพทย์ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที โดยนำร่องที่แรกที่โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นอกจากการให้คำปรึกษาด้วยระบบแพทย์ทางไกลผ่านออนไลน์แล้ว ยังมีการตรวจตาและผ่าตัดต้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสเข้าถึงการรักษา ซึ่งจะคัดเลือกผู้ที่มีปัญหาดวงตา  มีอาการบ่งชี้ที่จะพัฒนาเป็นต้อหิน  และมีความเสี่ยงของการตาบอดมากที่สุดก่อน โดยในปีนี้มีโรงพยาบาลในเครือที่เริ่มดำเนินการแล้วคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะ โดยกิจกรรมที่จัดนั้นจะมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่ทุกกิจกรรมจะมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ การร่วมสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้อย่างแท้จริง”นายสาธิต กล่าว

โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้โครงการแพทย์ผู้ให้ ทั้งการจัดรถเคลื่อนที่นำแพทย์ไปตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยไม่คิดค่าบริการ การตรวจโรคโควิด-19  ฟรี ให้กับผู้ขับรถแท๊กซี่และพนักงานส่งอาหาร  การมอบสิ่งของจำเป็น เช่น แอลกอฮอล์เจล อาหาร น้ำดื่ม และหน้ากาก  Face Shield  ให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจคัดกรองประชาชนทั่วประเทศ  เป็นต้น  ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมต่อไป

คำค้น